All listings
Job Listing

Partner i Askeladden & Co

Apply now

Vil du bygge verdens fremste oppstartsselskaper?

Askeladden & Co bygger selskaper. Vår misjon er å muliggjøre suksess for våre folk ved å bygge verdens fremste gründerselskaper.

Til forskjell fra rene investeringsselskaper utvikler og skalerer vi våre egne selskaper fra scratch, sammen med ekstremt dyktige mennesker.

Vi har bygget et system som skal være det perfekte stedet å starte selskap, der vi skal muliggjøre drømmer, ha det gøy og realisere eksepsjonell avkastning. Vi gjør dette på en systematisk og industrialisert metode med et støtteaparat i verdensklasse, som gir en betydelig lavere risikoprofil enn det man finner i gründerfeltet ellers. I eventyret om alle Askeladden-selskapene utgjør Askeladden & Co et utvidet management-team og støtteapparat bestående av spesialister innen tech, marketing, HR, finance, eiendom, bygging - og sist men ikke minst; strategi, funding og forretningsutvikling. 

Sistnevnte dekkes dels av vårt analyseteam og våre interns, og dels av våre partnere. I dag er vi 10 partnere, hvorav 7 er det vi kaller ‘lead partner’ på de 25 selskapene vi aktivt jobber med. Vi skal starte hundrevis av selskaper i årene som kommer, og til det trengs det kapasitet og kompetanse på alle felt, også når det kommer til nye partnere. 

Som partner, og i dette tilfellet lead partner, har du en tre-delt rolle

 • Lead partner (LP): Dette er hoveddelen av det å være partner. I denne rollen vil du være ansvarlig for Askeladdens strategiske arbeid med et sett med selskaper, typisk opptil 5 stk. Du er fra Askeladden sitt ståsted ansvarlig, sammen med selskapenes ledelse, for selskapets vekst, lønnsomhet, nøkkelpersonrekruttering, kunde- og ansattilfredshet og for avkastningen Askeladden & Co og våre co-investorer får på investeringen og oppstarten av selskapet. Du er også CEOs nærmeste coach og veileder i store og små utfordringer. Formelt sett er du styreleder i selskapet, og med det følger lovkrav, oppfølging, styremøter, kontroll og oversikt. I det daglige vil du jobbe tett med selskapets CEO og ledelse, og bidra med problemløsing, analysearbeid, strategiske veivalg og andre små og store problemstillinger som bringer oss nærmere målet om å bygge selskaper i verdensklasse!
 • Support partner (SP): I denne rollen vil du jobbe med en eller flere LP’er på flere selskaper, og være ressursperson og problemløser som LP, CEO og ledelse kan dra på enten i faste intervaller eller ad-hoc. Formelt er du også styremedlem, med det ansvaret som følger av det. 
 • Co-leder av Askeladden: Som partner har du også et overordnet ansvar for å bidra til at Askeladden vokser og utvikler seg som system, sammen med Managing Partner og øvrige partnere og ledere. Dette handler blant annet om kontinuerlig forbedring av vår evne til å hjelpe selskapene strategisk og operasjonelt, tilgang på funding og investorer, rekruttering av nøkkelpersonell til Askeladden og selskapene, videreutvikling av Askeladden-modellen og internasjonal ekspansjon. 

Vi har i dag kontorer i Oslo og Bergen, og vil de neste årene etablere oss i flere europeiske storbyer. Det er opp til deg hvor du jobber fra.

What's in it for me?

Askeladdens misjon er å muliggjøre suksess for våre folk ved å bygge verdens fremste gründerselskaper. Vi er en fremoverlent, ambisiøs og nytenkende gjeng som sammen gjør hverandre gode, gir bånn gass og skaper muligheter du ikke får noe annet sted!

 • Gjør det du er best på hver eneste dag! Som partner har du en svært fleksibel hverdag, som du selv disponerer best i retning av å bygge eksepsjonelle selskaper
 • Meget rask personlig utvikling og læring: Som partner får du brynet deg på et bredt spekter av det å starte, drive og vokse et selskap, med alle de utfordringene og læringsmulighetene det innebærer
 • Utgjøre en forskjell: I dag er vi arbeidsgiver til over 1000 ansatte, og skal med tiden være arbeidsgiver for hundretusenvis av mennesker. Vi skaper fremtidsrettede bærekraftige selskaper som gjør godt for planeten og samfunnet. 
 • Svært konkurransedyktig kompensasjon: Du vil få en konkurransedyktig grunnlønn og en attraktiv opsjonspakke der du blir eier i Askeladden & Co AS, morselskapet som eier alle dagens selskaper og alle selskaper som skal startes i fremtiden

Hvem er du?

Vi tror du har én eller flere av følgende erfaring:

 1. Startet/utviklet ett eller flere suksessfulle selskaper av betydelig størrelse
 2. Flerårlig erfaring som konsulent i ett av tier 1-consultinghusene (McKinsey, BCG, Bain, Arkwright, etc.)
 3. Flerårlig erfaring som banker/investor fra tier 1-miljøer (investment banking, PE, VC, etc.)
 4. Ledet og driftet selskaper av betydelig størrelse
 5. Spesifikk industri-/bransjeerfaring på høyt / high performing nivå i bransjer med spennende innovasjonsmuligheter (fintech, green tech, SaaS, gaming, krypto, e.l.)

Uavhengig av bakgrunn tror vi du har flere av følgende egenskaper:

 • Driftig, motivert og hardtarbeidende
 • Medmenneskelig, inkluderende og motiverende
 • Flink med folk både som coach og leder
 • Ambisiøs
 • Skarp problemløsningsevne
 • Kremmerånd
 • Hel ved
 • Identifiserer deg med verdiene våre

NB! Dette er utgangspunktet, og vi er fleksible. Dersom du er usikker på om profilen din matcher, send gjerne LinkedIn-profilen din til mette@askeladden.co for en rask avsjekk.

Hvordan er prosessen?

Prosessen går over tre runder. Da en partnerrekruttering er av ekstraordinær art for oss, har vi ikke en standardisert prosess og tidslinje, men utgangspunktet vil være som følger under. Overordnet er det avgjørende for oss at det er gjensidig sterk begeistring.

Før søknad trenger du bare å stikke hodet frem: Vi er opptatt av å holde ting enkelt, så første steg er så enkel som at du sender oss LinkedIn-profilen din via "Apply now"-knappen over. Baser på denne vurderer vi om det er verdt å gå videre og om vi vil vite mer om deg, eller om vi tror profilen din er for langt unna det vi har sett for oss. På den måten sparer vi alle oss for maksimalt med tidsbruk.


Videre & søknad:
Vi leser søknader kontinuerlig, og du vil typisk få svar ila noen dager. I en søknad ønsker vi:

 • Et memo, slidepakke eller annen presentasjon av deg selv, hvorfor du treffer på “Hvem er du?” over og hvorfor rollen som partner er riktig for akkurat deg
 • CV
 • Karakterutskrift fra VGS og høyere utdanning (om relevant)
 • Evne- og personlighetstest: Så fort du har sendt inn en søknad vil du få invitasjon til å ta en evne- og personlighetstest gjennom Alva Labs. Dette gir oss et bredere bilde av profilen din. Du kan ta testen når det passer deg, men vi går ikke videre i prosessen før disse er tatt.

Runde 1: Intromøte med en av Partnerne i Askeladden. Her blir vi kjent med deg, og du blir bedre kjent med oss, hvordan vi jobber og hvordan rollen som partner er. Formålet med denne samtalen er å bli mer sikker, fra begge hold, om at begge virkelig ønsker dette, før vi går videre til neste steg.

Runde 2: Intervju med 2-3 øvrige partnere og ACO-ledere. Her er det mer fokus på deg i en mer typisk intervjusetting, men det er naturlig å også bruke tiden til å bli bedre kjent begge veier. Tiden deles mellom personlige spørsmål og case-intervju. Vi ønsker her å grave i elementene vi skriver om under "Hvem er du?"

Runde 3:

 • Referanser: Vi ønsker her å prate med én som har rapportert til deg, én du har jobbet med (peer) og én du har rapportert til.
 • Hjemmecase: Her avtaler vi en tid for når det passer å gjennomføre et case med 48 timers svarfrist.

Runde 4: Flere intervjuer som i runde 2, med formål om at du møter flere i ACO leadership (opptil 12 stk, naturlig med kortere møter mot slutten), samt 1-2 cofounders/CEOs i selskapene.

Runde 5: Siste intervju med noen av ACOs rådgivere, eksempelvis kan det være Jo Lunder og Morten Røisland. 

Spørsmål?

Ved spørsmål ta kontakt med Mette Hole på mette@askeladden.co.