All listings
Job Listing

Business Interns sommer 2024

Apply now

A&CO utvikler, finansierer og skalerer lønnsomme eventyr. Nå leter vi etter dyktige, driftige og uredde interns, som ønsker å være med å utvikle nye og eksisterende selskaper 🤩🚀  Vi tilbyr bred eksponering av problemstillinger, du får jobbe tett med svært flinke folk og vi garanterer en bratt læringskurve gjennom sommeren.


Om vårt business internship

Våre selskaper er alle i ulike faser, og som Business Intern i A&CO vil arbeidsoppgavene og ansvarsområdene variere ut ifra hvilket selskap du skal jobbe for. Typiske ansvarsområder og arbeidsoppgaver som kjennetegner et A&CO Internship:

  • Identifisere nye muligheter
  • Gjøre nødvendige analyser for å evaluere forretningsmodell, lønnsomhet og gjennomføring
  • Bli eksponert mot første fase av etableringen av et konsept (grafisk byrå, interiørarkitekter, eiendom, rekruttering, juridisk og finansielle forhold m.m.)
  • Støtte daglig leder i hele konseptutviklingsfasen der dette er naturlig, eksempelvis finansiell modellering, økonomi- og prosesstyring
  • Sette seg inn i praktiske driftsutfordringer som bemanning, rutiner og internkontroll, salg og markedsføring, personal og regnskap
  • Støtte daglig leder i de deler av driften der dette er naturlig
  • Bistå konsepter i skaleringsfasen
  • Gjøre mulighetsanalyser for nasjonal ekspansjon (demografi, konkurrenter, finansielle minimumskrav)
  • Evaluere internasjonale muligheter (pris- og kostnadsanalyser, konkurrenter, regulatoriske begrensninger


Uavhengig av hvilket selskap du blir en del av, vil du jobbe tett med svært flinke og fremoverlente folk og team, du vil bli eksponert for et bredt spekter av problemstillinger og arbeidsoppgaver, og vi kan garantere tillit, ansvar og et enormt mulighetsrom.


HVEM ER DU?

Du går 1. - 5.året på høyere utdanning. Gjennom studier og/eller erfaring har du bevist din evne til å levere på følgende områder:

🚀 Drive: Stå-på-vilje og utholdenhet – den viktigste egenskapen for å lykkes som gründer!

📊 Eventyrlyst: Du er nysgjerrig og ikke redd for å kaste deg ut på nytt farvann. Du trigges av nye eventyr

🧠 Kommersielle evner: Du forstår hva som driver økonomisk verdi i virksomheten, samt har en intuitiv forståelse for hva som fungerer i praksis

🌟 Lederskapsevner: Du har evnen til å lede deg selv og andre, samt fremme effektivt samarbeid for å drive resultater

🪵 Hel ved: Du har sterk integritet og er ærlig tvers gjennom, og du har respekt for andres synspunkter


SØKNADSFRIST: 17. september 2023. Vi kjører intervjuer i Oslo mandag 28. og tirsdag 29. september.

HVORDAN SØKE?

For å søke fyller du ut søknadsskjema med CV, karakterutskrifter fra høyskole og universitet samt videregående skole, i tillegg til de spørsmålene vi har stilt direkte i søknadsskjemaet.

Vi kompenserer våre interns med vår standardlønn på 20.00 kr per mnd. Et Internship i Askeladden kunne lede til tilbud om rollen som Askeladd i nye konsepter, eller som sentral ansatt i et av våre eksisterende konsepter.

Vi håper du søker, og gleder oss til å ta en titt på profilen din! 🚀