CEO & co-founder for våre neste eventyr

Vi har flere nye eventyr på blokka, innen både service- og servering. Bransjene vi skal inn i har enormt potensial for forbedring – både i Norge og Europa – og nå starter arbeidet for fullt.

Målene for hvert selskap er hurtig ekspansjon til titalls lokasjoner, et hundretalls ansatte og noen hundre millioner i omsetning i løpet av så få år som mulig.

Vi har kontorer i Oslo og Bergen, og det er opp til deg som CEO/Askeladd hvor du jobber fra.

Hvilke bransjer skal dere inn i?

Vi har til enhver tid 5-10 bransjer vi har godkjent internt og jakter CEO til. Dersom du er nysgjerrig på hvilke dette er, legg gjerne inn en søknad så ser vi om det er match!

Noen ganger er det match mellom deg og oss, men ikke mellom deg og bransjene vi skal inn i. Da holder vi bare kontakten til vi har noe du er gira på!

What's in it for me?

Askeladdens misjon er å muliggjøre suksess for våre folk ved å bygge Europas fremste gründerselskaper. Vi er en fremoverlent, ambisiøs og nytenkende gjeng som sammen gjør hverandre gode, gir bånn gass og skaper muligheter du ikke får noe annet sted!

Rask personlig utvikling

 • Tverrfaglig arbeid: Våre Askeladder (CEOs) og funksjonelle teams får brynet seg på et bredt spekter av det å starte, drive og vokse et selskap - områder som ofte går langt utenfor deres tidligere erfaring
 • Solid opplæring: Askeladden Academy er vår interne skole der ulike bidragsytere underviser om temaer man må beherske som nøkkelperson i et raskt voksende selskap


Utgjøre en forskjell

 • Ekte business: Hos oss er man ved roret fra dag til dag. Ofte vil vi analysere, diskutere og avgjøre før lunch, implementere etter lunch og se resultatene dagen etter
 • Bedre hverdag: Kjernen i alle våre selskaper står det å gjøre hverdagen bedre for kundene og de ansatte. Du vil raskt få betydning for hverdagen til et stort antall kunder og ansatte


Betydelig oppside

 • Kort tidshorisont: Et av de viktigste kriteriene for å starte eventyrene vi gjør, er at rask vekst skal være mulig. Det er det riggen er bygget for å få til
 • Økonomisk eksponering: For alle co-founders og ansatte muliggjør vi betydelig økonomisk eksponering og oppside, ved at alle løpende får investere i hverandres selskap. CEO eier naturligvis betydelig mer i sitt eget selskap; fra start 1/7 av aksjene

Hvordan er prosessen?

Prosessen går over tre runder, normal sett gjennomført på 1-3 uker:

Søknad: Vi leser søknader kontinuerlig, og du vil typisk få svar ila noen dager.

Før intervjuene: Vi sender deg to litt lesestoff om Askeladden-modellen, hvor vi beskriver litt mer i detalj hvordan vi jobber og hva du kan forvente som CEO og co-founder.

Runde 1: Intromøte med Martin Schütt, daglig leder og medgründer av Askeladden. Her blir vi kjent med deg, og du blir bedre kjent med oss, hvordan vi jobber og hvilke bransjer vi skal inn i fremover. Her er det viktig at du stiller de spørsmål du måtte ha om hvordan Askeladden fungerer.

Runde 2: Intervju med tre av våre partnere. Her er det mer fokus på deg, i en mer typisk intervjusetting. Tiden deles mellom personlige spørsmål og case-intervju. Vi ønsker her å grave i elementene vi skriver om over, under "Hva ser vi etter?"

Runde 3:

 • Referanser. Vi ønsker her å prate med én som har rapportert til deg, én du har jobbet med (peer) og én du har rapportert til.
 • Hjemmecase. Her avtaler vi en tid for når det passer å gjennomføre et case med 24 timers svarfrist.
 • Siste intervju med Jo Lunder og Morten Røisland, to av ACOs rådgivere.

Hva ser dere etter?

Vi ser etter ekte eventyrere!

Sterk eventyrlyst

 • Entreprenør: Du har et sterkt ønske om å skape noe nytt
 • Ambisiøs: Du har store ambisjoner på vegne av selskapet
 • Askeladd: Du hjelper andre Askeladder i deres arbeid med å bygge selskaper

Store mengder drive

 • Strukturert: Du forstår hva som kreves og prioriterer effektivt
 • Drivkraft: Du har arbeidsevnen og viljen til å gjennomføre i tide det som trengs
 • Utholdenhet: Du evner å gi gass og holde motivasjonen oppe selv over lengre tid

Skarpe kommersielle evner

 • Kommersiell: Du forstår hva som driver økonomisk verdi i virksomheten
 • Kremmer: Du evner å følge opp dette praktisk i den daglige driften
 • Strategisk: Du bruker dette som en veiviser i større strategiske valg for virksomheten

Gode lederskapsevner

 • Interessert: Du er genuint opptatt av andres uttalte og ikke-uttalte synspunkter
 • Samarbeid: Du jobber effektivt sammen med andre i små og større grupper
 • Initiativ: Du tar en formell eller uformell lederrolle i grupper

Hel ved

 • Integritet: Du er tro mot dine overbevisninger under subjektivt press fra andre
 • Empati: Du respekterer, lytter og tar hensyn til andres synspunkter
 • Innflytelse: Du tilpasser din væremåte for å få gjennomslagskraft for dine ideer

Eierskap

 • Miljøet: Du tar eierskap til utfordringer og muligheter ACO som system har
 • Menneskene: Du støtter dine kollegaer i deres utvikling
 • Omdømmet: Du representerer ACO på en god måte, i tråd med vår misjon og våre verdier

Hvordan søker jeg?

Du søker enkelt via Poption under. Spørsmål kan rettes til Martin Schütt på martin@askeladden.co eller 95000919

Gå til søknadsskjema
Askeladden & Co
FacebookLinkedIn