Askeladden & Co søker Business Interns til både Oslo og Bergen

Askeladden & Co er Nordens fremste utvikler av innovative servicekonsepter. Nå leter vi etter enda dyktige, driftige og uredde interns som ønsker å være med å utvikle nye og eksisterende selskaper gjennom sommeren 2022. Vi tilbyr bred eksponering, innsikt i og læring fra alle fasene av en start-up. Det er helt opp til deg hvor du ønsker å involvere deg mest, både på tvers av fase og bransjer.

HVA KAN DU JOBBE MED SOM BUSINESS INTERN?

Identifisere nye muligheter
Identifisere nye muligheter som passer inn i Askeladdens profil
Gjøre nødvendige analyser for å evaluere forretningsmodell, lønnsomhet og gjennomføring
Om ønskelig, teste egne ideer gjennom Askeladdens investeringsfilosofi

Konseptutvikling og etablering
Bli eksponert mot første fase av etableringen av et konsept (grafisk byrå, interiørarkitekter, eiendom, rekruttering, juridisk og finansielle forhold m.m.)
Gjennomføre kundeundersøkelser for å forstå etterspørselsbilde og prissensitivitet
Støtte daglig leder i hele konseptutviklingsfasen der dette er naturlig, eksempelvis finansiell modellering, økonomi- og prosesstyring

Drift
Jobbe som daglig leders “høyre hånd” i første driftsfase
Sette seg inn i praktiske driftsutfordringer som bemanning, rutiner og internkontroll, salg og markedsføring, personal og regnskap
Støtte daglig leder i de deler av driften der dette er naturlig

Vekst
Bistå konsepter i skaleringsfasen
Gjøre mulighetsanalyser for nasjonal ekspansjon (demografi, konkurrenter, finansielle minimumskrav)
Evaluere internasjonale muligheter (pris- og kostnadsanalyser, konkurrenter, regulatoriske begrensninger)

HVEM ER DU?

Gjennom studier og/eller erfaring har du bevist din evne til å levere på følgende områder:

  • Drive: Stå-på-vilje og utholdenhet – den viktigste egenskapen for å lykkes som gründer
  • Kommersiell gründerånd: Innovativ, evne til å se de viktigste verdidrivere i et case og utvikle nye forretningsmodeller
  • People skills: Evne til å jobbe med mennesker for å utvikle og implementere kreative løsninger på utfordrende problemer
  • Problemløsningsevne: Sterke intellektuelle evner, samt en intuitiv forståelse for hva som fungerer i praksis
  • Lederskapsevner: Evne til å lede deg selv og et team, samt fremme effektivt samarbeid for å drive resultater

HVORDAN SØKE?

For å søke fyller du ut søknadsskjema med CV, karakterutskrifter fra høyskole og universitet samt videregående skole, i tillegg til de spørsmålene vi har stilt direkte i søknadsskjemaet.

Vi kompenserer våre interns med vår standardlønn på 15.000 kr per mnd. I tillegg vil et internship i Askeladden kunne lede til tilbud om rollen som Askeladd i nye konsepter, eller som sentral ansatt i et av våre eksisterende konsepter. Vi ønsker interns både til kontoret i Oslo og i Bergen.

Gå til søknadsskjema


SØKNADSFRIST: FREDAG 10.SEPTEMBER (OBS: Kun 3.-5.kull, se egen stillingsutlysning for 1.-2.kull med søknadsfrist søndag 26. september)

Du vil bli kontaktet for eventuell innkallelse til intervju som vil foregå i Oslo. Ta gjerne kontakt om du skulle ha spørsmål.

Vi ser frem til å motta søknad fra deg!

Askeladden & Co
FacebookLinkedInPress kit!