Er du vår neste business intern?

Askeladden søker interns løpende. Vi kan tilby bred eksponering, innsikt i og læring fra alle fasene av en start-up. Det er helt opp til deg hvor du ønsker å involvere deg mest.

Evaluering

 • Identifisere nye muligheter som passer inn i Askeladdens profil
 • Gjøre nødvendige analyser for å evaluere forretningsmodell, lønnsomhet og gjennomføring
 • Om ønskelig, teste egne ideer gjennom Askeladdens investeringsfilosofi

Etablering

 • Bli eksponert mot første fase av etableringen av et konsept (grafisk byrå, interiørarkitekter, eiendom, rekruttering, juridisk og finansielle forhold m.m.)
 • Gjennomføre kundeundersøkelser for å forstå etterspørselsbilde og prissensitivitet
 • Støtte daglig leder i hele etableringsfasen der dette er naturlig, eksempelvis finansiell modellering, økonomistyring og prosesstyring

Drift

 • Jobbe som daglig leders “høyre hånd” i første driftfase
 • Sette seg inn i praktiske driftsutfordringer som bemanning, rutiner og internkontroll, salg og markedsføring, personal og regnskap
 • Støtte daglig leder i de deler av driften der dette er naturlig

Vekst

 • Bistå konsepter i vekstfasen (f.eks. Cutters og Dr. Dropin)
 • Gjøre mulighetsanalyser for nasjonal ekspansjon (demografi, konkurrenter, finansielle minimumskrav)
 • Evaluere internasjonale muligheter (pris- og kostnadsanalyser, konkurrenter, regulatoriske begrensninger)

Hvem er du?

Gjennom studier og/eller erfaring har du bevist din evne til å levere på følgende områder:

 • Drive: Stå-på-vilje og utholdenhet – den viktigste egenskapen for å lykkes som gründer
 • Kommersiell gründerånd: Innovativ, evne til å se de viktigste verdidrivere i et case og utvikle nye forretningsmodeller
 • People skills: Evne til å jobbe med mennesker for å utvikle og implementere kreative løsninger på utfordrende problemer
 • Problemløsningsevne: Sterke intellektuelle evner, samt en intuitiv forståelse for hva som fungerer i praksis
 • Lederskapsevner: Evne til å lede deg selv og teamet ditt, samt fremme effektivt samarbeid for å drive resultater

Du er velkommen til å søke, enten du har jobbet i flere år, er helt fersk eller fortsatt studerer.

Hvordan søke?

Du finner søknadsskjema her: https://www.poption.com/companies/askeladdenco/postings/0njfm0

For å søke fyller du ut søknadsskjema med søknadsbrev, CV, karakterutskrifter fra høyskole og universitet samt videregående skole. I søknadsbrevet skriver du hvorfor du ønsker å jobbe i Askeladden og hvilke forutsetninger du har for å lykkes som Business Intern (gjerne relatert til de fem tingene vi ser etter). Skriv også når det kunne passe for deg med et internship hos oss.

Vi kompenserer våre interns med vår standardlønn på 15.000 kr per mnd. I tillegg vil et internship i Askeladden kunne lede til tilbud om rollen som Associate i Askeladden, Askeladd i nye konsepter, eller som sentral ansatt i et av våre eksisterende konsepter.

Søknadsfrist: 30.juni 2020 Søknader vil bli vurdert fortløpende og du vil bli kontaktet for eventuell innkallelse til intervju som vil foregå i Oslo. Ta gjerne kontakt på rekruttering@askeladden.co om du skulle ha spørsmål!

Gå til søknadsskjema