Er du uredd og klar for en utfordring?

Vi er alltid på utkikk etter dyktige, driftige, eventyrlystne folk!

Ledige stillinger

Spørsmål?

CEO/Askeladd eller andre roller: martin@askeladden.co

Business internship, Oslo: linn@askeladden.co

Business internsnip, Bergen: harald@askeladden.co

Marketing-roller: tim@askeladden.co

Tech-roller: petter@askeladden.co

Hva ser dere etter?

Hva vi konkret ser etter vil variere noe fra stilling til stilling, men uansett ser vi etter ekte eventyrere!

Sterk eventyrlyst

 • Entreprenør: Du har et sterkt ønske om å skape noe nytt
 • Ambisiøs: Du har store ambisjoner på vegne av selskapet
 • Askeladd: Du hjelper andre Askeladder i deres arbeid med å bygge selskaper

Store mengder drive

 • Strukturert: Du forstår hva som kreves og prioriterer effektivt
 • Drivkraft: Du har arbeidsevnen og viljen til å gjennomføre i tide det som trengs
 • Utholdenhet: Du evner å gi gass og holde motivasjonen oppe selv over lengre tid

Skarpe kommersielle evner

 • Kommersiell: Du forstår hva som driver økonomisk verdi i virksomheten
 • Kremmer: Du evner å følge opp dette praktisk i den daglige driften
 • Strategisk: Du bruker dette som en veiviser i større strategiske valg for virksomheten

Gode lederskapsevner

 • Interessert: Du er genuint opptatt av andres uttalte og ikke-uttalte synspunkter
 • Samarbeid: Du jobber effektivt sammen med andre i små og større grupper
 • Initiativ: Du tar en formell eller uformell lederrolle i grupper

Hel ved

 • Integritet: Du er tro mot dine overbevisninger under subjektivt press fra andre
 • Empati: Du respekterer, lytter og tar hensyn til andres synspunkter
 • Innflytelse: Du tilpasser din væremåte for å få gjennomslagskraft for dine ideer

Eierskap

 • Miljøet: Du tar eierskap til utfordringer og muligheter ACO som system har
 • Menneskene: Du støtter dine kollegaer i deres utvikling
 • Omdømmet: Du representerer ACO på en god måte, i tråd med vår misjon og våre verdier
Askeladden & Co
FacebookLinkedIn