Går hardt ut mot regjeringen: – Må slutte å herse med vanlige folks liv

Dr. Dropin-gründer Daniel Sørli retter kritikk mot regjeringen.

Dr. Dropin-gründer Daniel Sørli retter kritikk mot regjeringen og mener isolasjon for dem uten symptomer er et for inngripende tiltak.

– Det er ille når standarden for hva som ses på som inngripende tiltak og ikke har blitt forrykket. At man kan si at fire dager i isolasjon uten å være syk ikke er for inngripende, for det er det.

Daniel Sørli er lege og gründer og daglig leder for Dr. Dropin, kjeden som gjennom pandemien har bistått både Oslo kommune og Ullensaker kommune med koronatesting og totalt gjennomført over én million koronatester.

Han mener de gjenværende koronareglene nå er så inngripende at han må si noe. Han tar til orde for stopp av all massetesting, samt å fjerne påbudet om isolasjon og munnbind.

– Det er nok nå. Regjeringen må slutte å herse med vanlige folks liv. Isolasjon er et ekstremt inngripende tiltak. Det bør ikke være et lovbrudd å forlate eget hjem hvis du er smittet av en sykdom som nesten ingen blir alvorlig syke av.

– La folk bruke sunn fornuft

Blant annet mener han at nordmenn etter to år med pandemi nå har fått øynene mer opp for at det faktisk er lurt å holde seg hjemme om man kjenner seg syk, og at de har blitt obs på at det også handler om at de kan smitte andre.


PÅ FLYPLASSEN: Dr. Dropin har vært den største private aktøren som har bidratt med testing for det offentlige og private. Dette bildet er tatt ved teststasjonen deres i avgangshallen på Oslo Lufthavn. Foto: Pål S. Schaathun/TV 2

– Mange er hjemme på grunn av reglene, ikke fordi de er syke. Isolasjon gir mer sykefravær enn sykdommen selv. Det er ikke lenger en unntakstilstand, men et virus samfunnet kan håndtere på vanlig måte.

Han mener man nå må stole på at befolkningen kan tenke litt selv.

– Mange er vaksinerte og helsevesenet har kapasitet. Det taler for at vi bør la folk bruke sunn fornuft. Har du feber og symptomer fra luftveiene skal du holde deg hjemme. Når du er frisk igjen går du tilbake på jobb eller skole. Punktum.

– Når ble det normalt?

– Hva er grunnen til at du som daglig leder av Dr. Dropin går ut og sier at man bør fjerne koronatiltakene?

– Det er fordi vi har vært en viktig del av håndteringen av pandemien, og jeg tenker vi har en viss kredibilitet også i å mene at nå er det nok, og at vi må la den sunne fornuften råde.

– Og når FHI har sagt at over halvparten av sykefraværet på arbeidsplasser skyldes regler om isolasjon, så må regjeringen gripe inn og tenke seg om. Hva er egentlig en normalsituasjon, skal man ha så inngripende tiltak for mennesker som ikke har sykdom. Det er absolutt inngripende, når ble det normalt at det ikke er inngripende?

– Dr. Dropin har jo vært en viktig del av pandemihåndteringen, blant annet i Oslo. Er det ikke bra for Dr. Dropin å videreføre tiltakene?

– Omsetningen vår hadde jo blitt opprettholdt på et høyt nivå hvis vi hadde fortsatt å teste i et så stort monn som det vi har gjort gjennom pandemien. Testingen som har blitt gjort frem til nå har føltes veldig meningsfull, og har vært en viktig del av TISK-strategien. Men nå er vi ikke der lenger, og da er det dårlig bruk av skattebetalernes penger å betale både offentlig og privat for å drive med utstrakt testing.

– NOK NÅ: Det sier Dr. Dropin-gründer Daniel Sjøli om massetesting, isolasjon og krav om munnbind. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vurderer fortløpende

Sørli venter at en del vil argumentere imot ham ved å si at en konsekvens av fullt frislipp vil bli at «alle» blir sykmeldt samtidig.

– Men som sagt, som FHI sier, er halvparten av sykemeldingene nå relatert til reglene.

TV 2 har spurt Statsministerens kontor om en kommentar til det at Dr. Dropin-gründeren vil fjerne både massetesting, krav om munnbind og isolasjon, de henviser til Helsedepartementet for svar.

– Regjeringen fjernet svært mange koronatiltak 1. februar, og vi har varslet at regjeringen vil senest 17. februar gjøre en ny vurdering av tiltakene som gjenstår. Vi får løpende råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som vi vurderer fortløpende, og vi vil informere om disse endringene så raskt som mulig etter at noe blir besluttet, sier statssekretær i Helsedepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, i en kommentar til TV 2.

– Tilbake til normalen innen kort tid

I sin ferskeste risikovurdering mener Folkehelseinstituttet (FHI) at det kun er snakk om kort tid før samfunnet kan gå helt tilbake til normalen.

– Samfunnet kan i løpet av kort tid gå tilbake til normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19 uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra covid-19, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Til TV 2 forteller hun at det er totalbildet som gjør at risikorapporten er såpass optimistisk som den er.

– Den tar utgangspunkt i at vi nå har en stor smittespredning, men samtidig forholdsvis få som blir innlagt på sykehus og enda færre som trenger intensivbehandling.

Statsminister Jonas Gahr Støre varslet i forrige uke at ytterligere lettelser kan komme veldig snart. Camilla Stoltenberg i FHI vil ikke gå inn på nøyaktig hva de har rådet regjeringen til å gjøre.

– Vi gir fortsatt løpende råd til regjeringen, og de har sagt at de skal fatte beslutninger ganske snart og at det går mot lettelser. Men de nøyaktige rådene vil de komme tilbake til når beslutningene er fattet, sier hun.

Videre mener FHI at smittespredningen nå er så stor at det å skulle bremse den betydelig ville ha krevd svært sterke tiltak over lang tid.

– Det er ingen klare fordeler med å forskyve epidemien ut i tid, skriver instituttet.